otrovanje značenje

otrovanje (intoksikacija), oštećenje organizma djelovanjem otrovnih tvari (npr. alkaloidima, teškim metalima, cijanovodikom, ugljikovim monoksidom, org. otapalima, insekticidima, bojnim otrovima, pokvarenom hranom, lijekovima); prva pomoć kod o.: izazivanje povraćanja, davanje mlijeka i protuotrova (antidota).