otopina značenje

otopina (rastopina), smjesa u kojoj su molekule ili ioni jedne ili više tvari ravnomjerno raspoređene jedna u drugoj (otapalu); može biti plinovita (plinske smjese), tekuća (otopine čvrstih, tekućih ili plinovitih tvari u tekućinama) i čvrsta (npr. legure); prema sadržaju otopljenih tvari može biti razrijeđena, koncentrirana, zasićena ili prezasićena; koloidne o. → koloidi.