otonska umjetnost značenje

otonska umjetnost (otonska renesansa), razdoblje u njem. umjetnosti za vladanja Otona I., II. i III (10. st. i poč. 11. st.). Nastavak je karolinške umjetnosti s jačom komponentom utjecaja Bizanta nakon 972. Osobito se razvija arhitektura, plastika, minijatura i zlatarstvo. U književnosti se ističu djela → Hrosvithe. Središte umj. djelovanja bio je benediktinski samostan Reichenau.