Oton Freisinški značenje

Oton Freisinški (Otto Frisingensis) (o. 1114–58), njem. filozof i povjesničar. Pisac djela o svjetskoj povijesti: Kronika ili povijest dviju država. U kronici o caru Fridriku prikazao je neke znamenite ličnosti svojega doba: P. Abélarda, Roscelina iz Compiègnea i dr.