oto- značenje

oto- (grč.), predmetak u složenicama: uho-, ušni.