ostruga značenje

ostruga, kovinska naprava na obući jahača, kojom on podbada konja; mamuza.