Ostrogọrski značenje

Ostrogọrski, Georgij (1902–76), rus. bizantolog; sveuč. prof. u Wrocławu i Beogradu. Povijest Bizanta.