Ostrava značenje

Ostrava (pr. Moravská ostrava), upravno središte Moravskošleske pokrajine, Češka; 314 102 st. Ugljeni bazen s ležištima željezne rude. Metalurgija, kem. ind., koksare.