Oštir značenje

Oštir, Karel (1888–1973), slov. lingvist, indoeuropeist; autor akcentoloških, etimoloških i dr. poredbenih studija; posebno istraživao predindoeur., tzv. »alarodijske« elemente u indoeur. jezicima.