osti značenje

osti, ribarski trozub; naprava koja se sastoji od metalnoga badala, više nazubljenih šiljaka i duga drvenoga drška.