osobna prava značenje

osobna prava, skup prava što ih uživa građanin kao pojedinac, a to su u prvom redu: nepovredivost osobe i osobne slobode (sloboda se čovjeku može oduzeti samo kad je to zakonom predviđeno), pravo na slobodu govora i slobodu savjesti, pravo na slobodno kretanje i nastanjivanje, nepovredivost stana, tajnost pisama i osobne tajne, pravo na ime, pravo na podnošenje molbi i žalbi. U svim su civiliziranim zemljama osobna prava čovjeka uređena ustavom (→ prava čovjeka).