osjetljivost. značenje

osjetljivost. 1. biol svojstvo organizma da na neke promjene u svojoj okolini – podražaje – reagira mijenjanjem vlastitoga stanja i vlastitom aktivnošću. 2. psih manja ili veća sposobnost osjetnoga organa da na odgovarajuće podražaje reagira osjetima određene jačine i kakvoće; svojstvo pojedinca da se lako čuvstveno uzbuđuje.