Osijek značenje

Osijek, grad.html'>grad.i luka na Dravi, Slavonija; 104 761 st. Županijsko središte. Arhitektonski spomenici iz 18. st. Muzej Slavonije. Kem., prehr. i drvna ind. – Naselje iz neolitika; od 2. st. rimska kolonija Mursa. Nakon avarskoga razaranja u 6. st. naselili se Slaveni. Od 1196. trgovište i luka, za hrv.-ug. kraljeva u posjedu različitih feudalaca, 1526–1687. u vlasti Turaka, potom Austrije. Od 1809. slobodni kralj. grad. Teško stradao u napadima srp. snaga na Hrvatsku 1991.