ose značenje

ose (Vespidae), por. kukaca opnokrilaca iz natpor. žalčara; samotarke grade gnijezdo od pijeska i gline na stabljikama biljaka ili u pijesku, a druževne grade zajednička gnijezda sa saćem od sažvakana drva. U našem podneblju novu zadrugu osnivaju sparene ženke koje jedine prezime. U tropima su zadruge trajne i roje se kao pčele. Poznatije vrste: obična o. (Paravespula vulgaris), ljuti stršljen (Vespa crabro).