os značenje

os, 1. zamišljeni pravac koji prolazi kroz neki lik ili tijelo tako da su njihovi dijelovi s jedne i s druge strane pravca simetrični (središnjica, simetrijska o.); 2. zamišljeni pravac oko kojega se okreće neko tijelo ili lik (rotacijska o.); 3. → koordinate; 4. tehn → osovina.