oružje značenje

oružje, sredstvo za rat, borbu, lov i šport. O. za rat dijeli se na klasično (hladno i vatreno o.), kemijsko, biološko i nuklearno. Uporabu nekih o. (npr. dum-dum metka, bojnih otrova) zabranjuje ratno pravo.