Ortega y Gasset značenje

Ortega y Gasset, José (1883–1955), španj. filozof i književnik. Njem. đak, odgajan u neokantovskoj tradiciji; suprotstavlja joj razón vital, kategoriju koja uključuje misao i osjećaj, te služi životu. Vrlo utjecajan teoretičar umjetnosti. Razmišljanja o Don Quijoteu; Razmišljanja o romanu.