oro- značenje

oro- (grč.), predmetak u složenicama: koji se odnosi na gore, planine.