Orkneysko otočje značenje

Orkneysko otočje, otočje u Atlantskom oceanu pred S obalom Škotske, Ujedinjeno Kraljevstvo; 990 km2, 19 220 st. Ribarstvo, stočarstvo. Upravno središte Kirkwall.