orkestar značenje

orkestar (grč. preko austr. i njem. ili tal.), skupina svirača u kojoj svaku dionicu izvode dva ili više glazbala. Temelj su simfonijskoga i opernoga o. gudačka, drvena i limena puhačka glazbala, udaraljke i harfa. Prema broju svirača i sudjelovanju glazbala razlikuju se simfonijski, gudački, puhački, vojni, tamburaški orkestri.