Orissa značenje

Orissa, sav. država u SI Indiji; 155 707 km2, 36 706 920 st. Juta, duhan, šećerna trska, riža. Ležišta ugljena, željezne, kromove, manganove rude. Gl. grad Bhubaneswar.