Orinoco značenje

Orinoco, rijeka u Južnoj Americi, duga 2560 km; izvire u Gvajanskom visočju, utječe u Atlantski ocean. Bifurkacijom rijeke Casiquiare spojena su porječja O. i Amazone.