orgije značenje

orgije (grč.), u starih Helena i Rimljana, vjerski tajni obredi posvećeni nekim bogovima (najčešće Dionizu); danas, raskalašene zabave.