organski spojevi značenje

organski spojevi, kemijski spojevi ugljika, osim nekoliko najjednostavnijih (npr. ugljikovi oksidi, karbonati, metalni cijanidi) koji se svrstavaju u anorganske; atomi su u o. s. vezani kovalentnom vezom (zajednički par elektrona), zbog čega većina o. s. reagira sporije od anorganskih, nepostojani su na višoj temperaturi, imaju niska vrelišta i tališta, na zraku se lako zapale i gore; obično ne vode el. struju i nisu topljivi u vodi; poznato je više od 8 mil. o. s., a svake ih se godine sintetizira (u manjoj mjeri izolira iz prirodnih izvora) oko 500 000; dijele se na: acikličke, alicikličke, aromatske i heterocikličke; posebne skupine spojeva tvore ugljikohidrati, bjelančevine, steroidi i dr. Osim ugljika i vodika (ugljikovodici), mnogi o. s. sadrže i kisik (alkoholi, fenoli, eteri, karboksilne kiseline, masti), neki još i dušik (aminokiseline, alkaloidi, mnoga bojila i dr.), sumpor, fosfor i halogene elemente. Sve je više o. s. i s metalima, npr. Mg, Fe, Al i dr. (→ organometalni spojevi).