organogene stijene značenje

organogene stijene (grč.), stijene nastale od fosilnih biljnih (fitogene) i životinjskih (zoogene) organizama, npr. vapnenci.