Organizacija za prehranu i poljoprivredu značenje

Organizacija za prehranu i poljoprivredu (engl. Food and Agriculture Organization, akr. FAO), specijalizirana agencija UN osnovana 1943., a konstituirana 1945., sa sjedištem u Rimu. Osnovne su joj zadaće: prikupljanje, analiziranje, tumačenje i objavljivanje podataka iz područja prehrane, poljoprivrede i zadrugarstva.