organigram značenje

organigram (grč.), grafička shema neke organizacije (poduzeća, ustanove i sl.) s prikazom sastavnih dijelova i njihovih međuodnosa.