organicizam značenje

organicizam, smjer u sociologiji koji smatra da se sva društv. zbivanja i pojave mogu, poput organizma, tretirati biologistički.