organi, umjetni značenje

organi, umjetni, naprave (aparati) koje se ugrađuju u čovjekov organizam, ili djeluju izvan njega, a zamjenjuju funkciju oštećenoga tjelesnog organa; umjetni anus, gušterača, bubreg, srčani zalistak, zglob i dr.