ordo značenje

ordo (lat.). 1. U ant. Rimu, red. stalež. 2. biol → red.