optička vlakna značenje

optička vlakna, snop svjetlovoda za višekanalni prijenos u optoelektronici ili optičkim elektrokomunikacijama; usp. svjetlovod.