opservatorij značenje

opservatorij (novolat.), znanstvena ustanova u kojoj se sustavno motre prirodne pojave ili procesi. Prema objektu promatranja o. može biti: astronomski, seizmološki, meteorološki i dr.