oplemenjivanje značenje

oplemenjivanje, poboljšavanje nasljednih osobina kulturnoga bilja i domaćih životinja, posebno veće proizvodnosti i bolje kvalitete.