opera seria značenje

opera seria (tal.: ozbiljna opera), vrsta tal. barokne opere (na kraju 17. st. i u 18. st.) ozbiljna, tragična sadržaja, mitol. i pov. tematike. U njoj se izmjenjuju recitativi i arije u virtuoznim izvedbama kastrata, često obilježenima snažnom patetikom i usiljenošću.