općina značenje

općina, temeljni teritorijalno-upravni oblik organizacije društva i države u mnogim zemljama. Razlikuje se stupnjem prava i ovlasti što ih obavlja na svome (definiranom) području: od ograničene do vrlo široke lokalne samouprave. U povijesti, znamenite su bile srednjovj. općine (komune). proš uža skupina ljudi koji žive zajedničarski, dijeleći radne zadaće, prihode i običaje; katkada, zajednica vjernika ili etničkih srodnika (bogoštovna o., židovska o. itd.); → komuna.