opcija značenje

opcija (lat.), izbor; pravo ili ovlast da se bira između dviju ili više mogućnosti; ono što je izabrano; u međunar. pravu, pravo slobodnoga izbora između dvaju ili više državljanstava.