omni- značenje

omni- (lat.), predmetak u složenicama: sve-, svuda, posvemašnji.