omikron značenje

omikron (grč.), ime petnaestoga slova staroga grč. alfabeta (O, o, brojčana vrijednost 70); označuje kratko, zatvoreno o.