Omejidi značenje

Omejidi (Omajadi), arap. dinastija s prijestolnicom u Damasku, koja je vladala cijelim islamskim carstvom (661–750). Potječe od Omaja (pleme Korejišita). Prvi kalif bio je Muavija i (661–680). Pokolju O. od strane novih kalifa Abasida (750) izbjegao je jedino Abd ar-Rahman, osnivač novoga kalifata O. u Córdobi (756–1031).