Olbersov paradoks značenje

Olbersov paradoks, u kozmologiji, paradoks da je nebo noću tamno; ako se pretpostavi da je svemir beskonačan i jednoliko napučen zvijezdama, tada bi ono trebalo sjajiti intenzitetom Sunca. Tome nije tako jer se svemir širi nakon velikoga praska. Najdalje zvijezde najbrže se udaljavaju (pretpostavlja se brzinom svjetlosti) i zato njihova svjetlost ne dopire do nas.