okupacija značenje

okupacija (lat.). 1. Nasilno zauzimanje (zaposjedanje) dijela, ili cijele države oružanim snagama druge države. 2. Bavljenje, zaokupljenost čime, posao, aktivnost.