oktogen značenje

oktogen, ciklotetrametilen-tetranitramin, homociklonit, (CH2N–NO2)4, jak eksploziv; bijela kristalna supstancija netopljiva u vodi; zagrijavanjem do 330 °C snažno eksplodira; najčešće pomiješan s voskom služi za izradbu plastičnih eksploziva, u perforacijskoj tehnici bušotina nafte, te u visokim pećima.