Oktavijan značenje

Oktavijan (poslije prozvan August) (← 63. do 14), prvi rim. car. S Markom Antonijem i M. Lepidom formirao tzv. II. trijumvirat (← 43). Nakon pobjede nad vođama urote protiv Cezara kraj Filipa ← 42. preuzeo upravu Z dijela rim. države. Pobijedivši trijumvira Antonija i egip. kraljicu Kleopatru u pomor. boju kraj Akcija ← 31., postao samovladarom i ← 27. dobio od Senata naslov Augustus.