Oktavija značenje

Oktavija (o. ← 69. do ← 11), sestra cara Oktavijana Augusta; žena Marka Antonija, koji ju je ostavio zbog Kleopatre.