oksidoredukcijske reakcije značenje

oksidoredukcijske reakcije (redoks-reakcije), kem. reakcije pri kojima je oksidacija jedne tvari vezana za istodobnu redukciju druge; važne su za prirodne procese (fotosinteza, disanje, izgaranje) i kem. industriju (hidrogenacija masnih ulja, priprema nitrobenzena, anilina i dr.).