Oise značenje

Oise, dep. u S Francuskoj; 5861 km2, 766 441 st. Upravno središte Beauvais. Poljodjelstvo, vinogradarstvo i stočarstvo. Kovinarstvo; kem., prehr., tekst. i keramička ind. Tvornice satova i optičkih instrumenata.