Oirati značenje

Oirati (Ojroti), naziv za zapadnomongolske narode koji govore oiratskim dijalektom mongolskoga jezika. U O. se ubrajaju Derbeti, Torguti, Bajiti, Urianghai i dr.; žive u Mongoliji (147 000 pripadnika) i Kini (o. 110 000), srodni Kalmicima Z od delte Volge. Naziv O. danas je uglavnom napušten.