Ohio značenje

Ohio, sav. država u sr. dijelu SAD; 107 044 km2, 11 353 140 st. Gl. grad Columbus. Poljodjelstvo (kukuruz, pšenica, zob, krumpir) i stočarstvo. Ležišta ugljena, željezne rude, nafte i zemnoga plina. Metalurgija; ind. strojeva, gumenih proizvoda i elektroničkih računskih strojeva.