OGO značenje

OGO (akr. od engl. Orbiting Geophysical Observatory: Orbitalni geofizički opservatorij), naziv serije am. satelita za astrofizička i geofizička istraživanja.