ogib značenje

ogib (difrakcija), otklon valova, posebno elektromagnetnih (npr. svjetlosti) i zvučnih, od smjera širenja pri nailasku na zapreke.